Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
. Zespół Geologii Inżynierskiej
Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zespół Hydrogeologii i Ochrony Wód